whatsappAkademik Tercüme

Akademik çeviri titizlik ister!

Akademik tercüme işlemleri herkes tarafından yapılamaz. Öncelikle akademik yapıdaki formata dikkat edilerek çeviri yapılması gerekir.

Tercümanlık firması olarak tez, araştırma, proje, ödev bitirme projesi, makale ve sunum ile lisans, yüksek lisans diploması, transkript tercümelerini birçok dil bilen yabancı ülkelerde yaşamışanın kültürünü bilen uzman mütercim tercümanlarımız tarafından yapmaktayız.

Akademik kariyer ve araştırma yapanlar, hazırladıkları çalışmalarını ve tezlerini tüm dünyaya duyurmak ve başarılarını ispat edebilmek için genellikle ülkemizde Türkçe-İngilizce yönünde makale çeviri hizmetine ihtiyaç duyarlar. Bilimsel kelimelerin başka dillerdeki literatürsel karşılığına denk gelen kelimeyi bularak doğru kullanabilmek akademik makale çeviri yaparken uzmanı olmayanları oldukça zorlar. Akademik literatürde yazılan bilimsel tez, makale ve araştırmaların başka bir dile, doğru şekilde tercüme edilmesine akademik çeviri denir. Akademik Tercüme, bu çalışmaların farklı bir dile tercüme edilmesidir. Hemen her makale yazarı akademik çevirinin önemini iyi bilir ve bu yüzden makale çevirisi yaptıracağı literatüre hakim, deneyimli, güvenebileceği profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyar. Söz konusu makalelerdeki çevrilecek metinlerdeki yazım yanlışları, anlatım bozuklukları, metnin oluşturulmasındaki harcanan çabanın boşa gitmesine neden olabilir. Metinler, dilin bütün olanakları kullanılarak düzenlendiğinde okunması kolay ve zevkli bir hale gelir. Yazım kurallarına uyularak yazılan tercüme edilecek makaleler, akademik çeviri yaparken, çeviriyi yapacak tercümanın hem konuyu daha kolay analiz etmesini sağlar hem de akademik dille yazılan makalelerin çevirileri daha akademik olur. Bundan dolayıdır ki makale yazarları makalelerini hazırlarken akademik çeviriye uygunluk açısından Türkçe olarak hazırladıkları makalenin akademik diline de mutlaka dikkat etmelidirler.

Editörlerimiz, metinde sadece yazım yanlışı ve biçime ilişkin düzeltme yapmakla kalmıyaynı zamanda metnin tutarlığının, bütünlüğünün sağlanması, anlatım zenginliği oluşturulması ve metnin okunabilirliğinin arttırılması için en iyi şekilde metin düzenlemesini yaparak, dergilerden veya yayınganlarından alabileceğiniz olası bir red cevabının önüne geçmenizi sağlıyor. Büyük emek ve çabaların ürünü olan akademik makalelerin, yüksek lisans ve doktora tezlerinin düzelti ve redaksiyon işlemleri de en az yazımı kadar önemlidir. Bu makalelerin hem yazım kuralları ve yazım tekniği, hem anlatım zenginliği ve metnin olanaklarını değerlendirme hem de metnin konu bütünlüğü ve tutarlılığı açısından sunuma hazır hale getirilmesi için uzmanlarımız konuyuginal dilinde de değerlendirerek oluşabilecek anlatım yanlışlıklarınında önüne geçilmesine yardımcı oluyor.

Redaksiyon istenen makaleler için de bizlere ulaşabilirsiniz. Yayın için gönderdiğiniz makalelerinizin redaksiyon yapılaması için geri dönmesi durumunda bize ulaşabilirsiniz. Ana dilde redaksiyon yapan tercümanlarımız sayesinde artık ingilizce makalelerinizin onay alması daha kolay. Akademik çeviri, makale tercüme veya redaksiyon konusunda her türlü soru ve görüşleriniz için bize ulaşabilirsiniz.