whatsappNoter Yeminli Tercüme

Noter tasdikli tercümeler, yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş belgelerin noterler tarafından onaylanmasıdır.

Rewell Tercüme; resmi evrak ticaret sicil gazetesi,muvafakatname,diploma, transkript, vekaletname, imza beyannamesi, sözleşme, imza sirküleri, pasaport, sabıka kaydı, nüfus kayıt örneği, vergi levhası, tutanak ihale dosyası, mahkeme evrakları, sertifika gibi tüm evrakları noter yeminli tercüme yapar.