whatsappNoterde Tercüme

Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu kişilerin noterde işlerini gerçekleştirebilmeleri için, yanlarında kendi dillerinden Türkçe’ ye tercüme yapan noter yeminli tercüman olması gerekmektedir. Bu işlemler arasında genellikle vekalet verilmesi, muvafakatname düzenlenmesi, şirket kurulması, araç alım satımı vb. benzeri işler yer almaktadır.