whatsappTicari-Resmi Tercüme

Ticari tercüme yapacak çeviri uzmanının ekonomi alanındaki kavramları ve bu yöndeki değişen literatüre hâkim olması elzemdir. Böylece ticari sözleşmeye taraf olan kişiler tarafından imzalanacak veya imzalanan metnin doğru bir şekilde mümkün olabilir.